กะเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย Pop Culture โดย อัมพร จิรัฐติกร

ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

Abstract


อาเซียนเรียนรู้วัฒนธรรม ร่วมสมัย “Pop Culture” ผู้แต่ง ดร.อัมพร จิรัฐติกร (อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิมพ์ครั้งที่สอง: ธันวาคม 2555 กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์ 253 หน้า

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.